Náš pozemek v obci Drnholec jsme koupili v červnu 2015. Než jsme se ale dostali s podpisu smlouvy, museli jsme si něco málo odpracovat a hlavně jsme se hodně načekali. Původně jsme totiž vlastnili jsme pozemek ve Vranovicích, který jsmem koupil v roce 2011 s tím, že zde budeme stavět. Pozemek krásný rovný, 18m široký, v zadní části pozemku elektrický sloup, což bylo trochu vadou na kráse. Nakonec, hlavně na základě nátlaku mé drahé polovičky jsme se rozhodli, že pozemek prodáme a koupíme něco v klidnější oblasti blíže k přírodě. Pozemek ve Vranovicích jsme tedy v květnu 2015 prodali.

Mezi tím, co jsme hledali kupce na první pozemek, jsme také hledali pozemek pro stavbu v místě, kde by se nám opravdu oběma líbilo. Objeli jsme toho opravdu spoustu až jsme našli na podzim roku 2014 perfektní parcelu, přesně stvořenou pro nás. Napsal jsem tedy dotaz na obecní úřad, zda-li by bylo možné daná pozemek odkoupit. Odpověď přišla v zápětí: pozemek na prodej není, v příštím roce zde vznikne nová lokalita a zájemci o koupi se budou moci hlásit až ve chvíli, kdy vše projedná rada a zastupitelstvo a tak dále. Tato informace nás moc nepotěšila a vytrvali jsme hledali alternativu.

1. ledna 2015 jsme poslali oficiální žádost o koupi pozemku, který byl bohužel už zarezervovaný. Vybrali jsme si z obecních pozemků jinou alternativu – pozemek podstatně menší, s čímž jsme měli celkem problém, ale byli jsme rádi, že se nám povedlo alespoň něco. Na náš původně vybraný pozemek jsme se nechali napsat na druhé místo s tím, že kdyby si odkup zájemce rozmyslel, tak nám obec dá vědět.

Koncem března vydala obec „OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU MĚSTYSE DRNHOLEC – PRODEJ POZEMKŮ„. Protože jsme neměli od obce žádné zprávy, rozhodl jsem se připomenout, jestli se původní pozemek neuvolnil. A on se uvolnil. Naši radost ještě umocnil „Z Á P I S ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DRNHOLEC KONANÉHO DNE 4. ČERVNA 2015“ kde nám byl pozemek oficiálně přiklepnut.

Potěchto peripetiích už to šlo ráz na ráz. 19. června 2015 nás obec vyzvala k uzavření kupních smluv a to jak na pozemek, tak na odkup vodovodní přípojky včetně vodovodní šachty. Tyto smlouvy jsme podepsali 30.6.2015 a už jsme čekali jen na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Parametry pozemku

  • výměra: 1123m2
  • uliční šíře: 20m

Ceny

  • Pozemek: 383 325,- Kč
  • Vodovodní přípojka: 12 000,- Kč
Koupě pozemku
Štítky:    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.