Pro projektanta je potřeba dodat.

  1. IGP – inženýrsko-geologický průzkum
  2. Výškopis, polohopis (zajistí geodet, chtějte i soubor pro autocad)
  3. Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
  4. Výpis katastrální mapy (katastrální úřad) – není tak ani potřeba pro projaktanta, ale bude potřeba hlavně pro stavební úřad
Podklady pro projektanta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.