Pro projektanta je potřeba dodat.

  1. IGP – inženýrsko-geologický průzkum
  2. Výškopis, polohopis (zajistí geodet, chtějte i soubor pro autocad)
  3. Protokol o stanovení radonového indexu pozemku
  4. Výpis katastrální mapy (katastrální úřad) – není tak ani potřeba pro projaktanta, ale bude potřeba hlavně pro stavební úřad
Podklady pro projektanta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.