Podklady pro stavební úřad

Mezi tím, co projektant kreslí projekt, je dobré si vyřídit následující vyjádření: CETIN – o Vyjádření k existenci sítí lze požádat přes web: https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni RWE – Žádost o stanovisko k existenci plynárenských zařízení – lze požádat přes web: http://www.gridservices.cz/ds-zadost-o-stanovisko/ EON