Když jsem dostal cenové nabídky od stavitelů, tak se moc nelišily od toho, co mi spočítal projektant. Indikativní nabídka firmy, která mi stavbu nakonec realizuje byla 3 272 775,- Kč s DPH, co je plus mínus cena stejná, jako byl odhad projektanta. Nunto říci, že nabídka byla dělána na základě výkazu výměr dodaných projektantem, takže jsem opravdu srovnával srovnatelné. Nicméne v zápětí mi začal úsměv tuhnout.

Procházel jsem nabídku bod po bodu a začal srovnávat jednotlivé položky abych stavební firmu „stalčil“ dolů tam, kde je dražší. A opravdu se mi to povedlo. Firma cenovou nabídku upravila, nová nabídka činila 3 774 644,41 Kč s DPH. Ne, nespletl jsem se. Stavební firma po bližším zkoumání zjistila, že ve výkazu výměr chybí spousta věcí, jen namátkou:

  • Přepočet kubatury hloubení jam
  • Dodávku panelů Spiroll
  • Přepočteny výměry izolací proti vodě (ve 2 vrstvách)
  • Impregnace tesařských konstrukcí
  • Pomocné lešení
  • Keramická krytina střechy + hřebenáče + větrací mřížky

Ano, toho půl milionu navíc bylo díky tomu, že ve výkazu výměr chyběly železobetonové panely Spiroll nebo střešní krytina. To mě polilo horko a zároveň mnou jímal vztek. První projektantův prohřešek a rovnou mě stojí půl milionu v rozpočtu navíc, s čímž jsem nepočítal. Dobrá, zatím jsme nic nepodepsali, ceny jsme si s firmou vyladili a nakonec jsme se nějak domluvili.

Zároveň jsme řešili hypotéku, respektive její dotažení do konce. Nakonec jsem se rozhodl pro částku 3 400 000,- a zbytek dofinancujeme z vlastních zdrojů. Rezervy se nám sice tenčí, ale pořád to asi není nic, co bychom nezvládli. Bolí nás to, ale víme do čeho jdeme.

Zde si říkám, že by to chtělo ponaučení pro příště, a dám jich k dobru hned několik:

  1. Pečlivě vybírejte projektatna, reference, které vám poskytne na obrázku nestačí, chtějte mluvit s jeho zákazníky, nejlépe pokud vám dají doporučení vaši známí, kterým projektant opravdu něco dělal. Reference typu jedna paní povídala opravdu nestačí
  2. Už v tomto okamžiku mějte po ruce dobrý stavební dozor a konzultujte s ním, zda to, co projektant dodává má veškeré náležitosti
  3. Požádejte své známé, kteří už něco postavili, aby se Vám na projekt a výstupy od projektanta podívali a aplikovali sem své chyby
  4. Stavební firmu požádejte, aby do rozpočtu zahrnula veškeré náklady a smlouvu koncipujte tak, že veškeré další vícepráce, které si sami nevyžádáte, jdou na vrub firmy – zde pozor, pokud bude firma někde krvácet, vrátí vám to na kvalitně z jiné strany

Se stavitelem jsme se dohodli, že 30% z celkové částky složíme před zahájením stavby a další financování bude probíhat dle dohody s tím, že pokud bude firma potřebovat profinancovat další etapu, nahlásí to cca 14 dní dopředu, abychom mohli vše zprocesovat u banky.

V březnu 2016 tedy máme další cenový údaj a tedy 3 774 644,41 Kč s DPH za celou stavbu, ovšem bez podlah, vodo-topo-elektro, kuchyně atd., jak jsem již někde zmiňoval, takže můj odhad je nyní 4 500 000,- Kč za stavbu, což je bohužel o 1 500 000,- více než jsme původně počítali my a o 1 300 000 více, než nám spočítal projektant. Pravda, některé věci jsme mohli dohlédnout dřív – nyní jsme chytřejší.

Náklady na dům III – rozpočet od stavitele

1 komentář u „Náklady na dům III – rozpočet od stavitele

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.