Od doby, kdy jsme převzali projekt uběhlo cca 3/4  roku a my zjišťujeme, co všechno mohlo být jinak. Pravdou je, že projekt nás hodně potrápil a v několika případech nám práci zdržel. Celkové zdržení v tuto chvíli odhaduji na cca 2,5 měsíce, z toho 2 týdny zdržení za sebou nese stavební firma, zbytek projekt a návazně na problémy statik. V čem byl problém?

První chyby v projektu se objevily ještě při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby. Stavební firma, která zpracovávala cenovou nabídku mne upozornila na několik věcí. Jednou z věcí bylo, že výkaz výměr sice obsahuje osazení stropních panelů, ale neobsahuje panely samotné, což pro nás znamená +188 370,- k původním předpokladům, které vycházely z propočtů od projektanta. Drobnost, ale zamrzí.

Další problémy se objevily v průběhu stavebních prací. Za některé věci, které nebyly domyšlené si můžeme sami (díky naší nevědomosti), jiné mohl domýšlet projektant, jednak mohl více komunikovat a za druhé si myslím, že s projektem trochu spěchal a nevěnoval mu tolik pozornosti, kolik by měl.

 • v průběhu kreslení projektu se projektant zasekl na rozložení místností, zejména WC, kuchyně s jídelnou a obývákem v návaznosti na umístění krbu, nakonec mi doporučil, abych kontaktoval bytového architekta a podle toho, jak navrhneme místnosti, tak on to zapracuje do projektu. Najal jsem tedy bytového architekta.
 • z projektu nebylo patrné, kde je +/- 0, protože různé dokumenty uváděly různé hodnoty. Nakonec jsme se se stavbyvedoucím rozhodli selským rozumem a nulu jsme určili tak, abychom nebyli vůči sousedům ani utopoeni, ale abychom ani nevyčnívali.
 • nízké stropy – museli jsme přidat jeden šár, aby bylo možné v domě bydlet a mít sádrokartonový podhled
 • sádrokartony vůbec nejsou ve výkazu výměr
 • garáž je na šířku velmi malá – tohle jsme si mohli pohlídat sami, ale projektant nás na to mohl upozornit. Vnitřní rozměry garáže 3100 * 7050mm napovídají, že auto sice zaparkujeme, ale již pohodlně neotevřeme dveře, natož abychom vyndali dítě ze sedačky.
 • mezi výškou podlahy v obývacím pokoji a výškou navazující terasy vzniká nepohodlný schod. Nakonec jsme se rozhodli terasu o šár snížit za cenu nižšího stropu ve sklepě
 • do garáže jsme chtěli dát nad okna „slepý“ překlad, abychom mohli stěnu garáže v budoucnu zbourat a garáž zvětšit. S projektantem jsme si toto odsouhlasili, ale do projektu se to nepromítlo. Nakoenc mi to musel spočítat statik.
 • prostor kolem krbu projektant taky moc neřešil. Problém je v tom, že naprojektoval kolem krbu 200mm širokou nosnou zeď, na kterou se mají uložit těžké stropní panely (Spirol). Stavební firma s tímto (oprávněně) odmítala laborovat a požádali mne o výpočet statika. Zároveň se musel posouvat komín pro krb podle toho, jak statik navrhnul uložení stropních panelů. Toto nás zdrželo několik týdnů, neboť statik neměl moc času.
 • šířka domu – projektant chtěl dodržet velikost stavby do 150m2, takže náš dům je jedna velká nudle. Zde si vinu přikládám taky sobě, protože jsem měl více přemýšlet a více se informovat. Mysleli jsme si, že ohlášení stavby, čili stavba do 150m2 zastavěné plochy je podstatně administrativně jednodušší a v tomto nás neustále utvrzoval i projektant. Dnes již vím, že zastavěná plocha je to poslední, co bych řešil.
 • špatně značená velikost místností v 1NP – při stavbě jsem byl stavbyvedoucím upozorněn, že délka domu neodpovídá součtu velikostí máístností a že buďto zádveří nebo pracovna bude o 17cm menší – obětoval jsem zádveří, protože pracovna je i tak dosti malá
 • ve výkazu výměr nebyla zahrnuta základová deska. Bylo tam sice započteno bednění, ale deska samotná nikoliv. Bohužel na tento fakt nepřišla ani stavební firma při tvorbě cenové nabídky

Chyby v číslech

 • Architekt – návrh kuchyně + obývacího pokoje: 7 200,-
 • Statik – průvlaky (sklep + garáž) a schodiště + 7 000,-
 • Statik – zaměření na místě a cesta +1 000,-
 • Statik – nový návrh schodiště a nový řez dle skutečného stavu +2 500,-
 • Statik – navýšení za pracnost vyztužení schodiště dle skutečného stavu +1 500,-
 • Statik – návrh a výztuž průvlaků +2 000,-
 • Statika střechy: +7 700,-
 • Statik celkem: 21 700,-
 • Výkaz výměr – nezapočtené stropní panely: +188 370,-
 • Výkaz výměr – nezapočtené sádrokartony: ????,-
 • Statika – Změna umístění komínu: +2 384,- bez DPH
 • Statika – Zdivo nosné vnitřní: +7 253,12 bez DPH
 • Výkaz výměr – chybějící základová deska (komplet vč. bednění, betonu, kamenivaú: +137 133,79 bez DPH
 • Výkaz výměr – chybějící průvlaky, překlad do garáže, ztužující pásy a věnce, ocel: +74 114,44,- bez DPH

Chyby celkem (zatím): +471 288,15 s DPH

Chyby v projektu
Štítky:            

1 komentář u „Chyby v projektu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.